Skip to main content

Wanneer we een lamp niet meer gebruiken gooien we deze vaak zonder erbij na te denken weg. Wat moeten we nu nog met een kapotte lamp? Toch is veel afval waardevoller dan u denkt. De rijksoverheid werkt samen met een aantal grote instellingen aan een duurzame economie zonder afval en met zoveel mogelijk hergebruik van (primaire) grondstoffen. Toch kunnen zij dit niet alleen en speelt de ‘normale burger’ een grote rol in het verduurzamen van de maatschappij. Een afvalcontainer bestellen waarin u uw afval kunt scheiden is één van de belangrijke stappen richting een circulaire economie. Benieuwd waarom wij ons hard moeten maken voor een circulaire economie en hoe u hieraan kunt bijdragen? Lees dan snel verder!

Wat is (de noodzaak van) een circulaire economie?

De wereldbevolking groeit in een rap tempo en dat vraagt om steeds meer nieuwe grondstoffen. Het ginnen van nieuwe grondstoffen put de bronnen uit en kost ook nog eens enorm veel tijd, geld en energie. En dat terwijl we bijna alle grondstoffen uit ons oude afval kunnen halen. De overheid heeft hier een oplossing voor, namelijk het creëren van een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waarin er zo min mogelijk afval en nieuwe grondstoffen worden geproduceerd. Deze economie kan onder andere mogelijk worden gemaakt door recycling en hergebruik van ons afval. We gooien nu onbewust erg veel afval weg terwijl dit vaak nog goed hergebruikt kan worden. De Rijksoverheid heeft als doel om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op secundaire grondstoffen, oftewel stoffen gewonnen uit eerder gebruikte grondstoffen (afval).

Hier zijn 3 belangrijke redenen voor:

De eerste reden is om het overmatige gebruik van nieuwe grondstoffen en het uitputten van natuurlijke bronnen tegen te gaan. De vraag naar grondstoffen neemt samen met de wereldbevolking in hoog tempo toe terwijl het aanbod aan grondstoffen afneemt. Hoe meer mensen een afvalcontainer bestellen, hoe meer mensen hun afval gescheiden inleveren en dus hoe meer grondstoffen we uit ons afval kunnen halen.

De tweede reden heeft alles te maken met de invloed op het milieu. Het ginnen van nieuwe grondstoffen is ontzettend slecht voor het milieu omdat er bij dit proces veel co2 wordt uitgestoten. Hoe meer grondstoffen we hergebruiken hoe minder co2 er wordt uitgestoten. De uitstoot van broeikasgassen, waaronder Co2, moet volgens SITRA met de circulaire economie in 2050 met 56% zijn afgenomen. Iets om naar te streven en tegelijk iets waar wij ons met heel Nederland hard voor moeten maken.

De derde (belangrijke) reden voor een circulaire economie is om onafhankelijk te worden van het buitenland. Nederland haalt nu voor een groot deel haar primaire grondstoffen zoals mineraal, fossiel en metalen uit landen zoals China en Rusland. Een circulaire economie maakt het mogelijk om in de toekomst veel minder afhankelijk te zijn van deze landen. Om dit te realiseren is het scheiden van afval (om hier primaire grondstoffen uit te winnen) van groot belang. Het scheiden van afval begint bij een afvalcontainer bestellen voor de juiste afvalstroom.

Hoe kunt u bijdragen aan een circulaire economie?

Een circulaire economie heeft alles te maken met het scheiden van afval om daar grondstoffen uit te winnen. Het beste is om het afval al bij de bron (dus bij u) te scheiden. Wat u daarvoor kunt doen? Een afvalcontainer bestellen. Een afvalcontainer bestellen zorgt ervoor dat u uw afval gescheiden inlevert zodat de afvalverwerker dit kan gebruiken om nieuwe grondstoffen te vermijden.

Bent u enthousiast over een circulaire economie? Wilt u meteen een afvalcontainer bestellen? Dat doet u zo! Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!