Prijsverhoging 2020

Amsterdam 27-11-2019
Betreft: prijs- en marktontwikkeling 2020

Geachte relatie,

Middels deze brief willen wij u op de hoogte houden over de afvalmarkt die nog steeds volop in beweging is. Onder andere PFAS en het stikstof beleid zal u niet ontgaan zijn. Naast deze 2 punten zijn er nog een aantal zaken die van invloed zijn op de tariefstelling voor 2020. De nieuwe tarieven zullen per 1-1-2020 op de website te vinden zijn.

Hout
Door het weg vallen van subsidies, enorme houtkap in Duitsland ( vers hout) en warme winters is er een overschot gekomen op recyclebaar hout.

Dakafval
Het aantal verwerkers van Dakafval is in 2019 aanzienlijk gekrompen. Hierdoor ontstaat er krapte in de capaciteit van het verwerken hiervan en is er een overschot van het materiaal. Ook de verwerkingskosten van thermisch reinigen van dakafval zijn gestegen.
Hierdoor zijn de transportkosten omhoog gegaan. Ook het (verplicht) blijven importeren van brandbaar afval vanuit het buitenland zorgt ervoor dat de druk op de verbrandingscapaciteit onveranderd hoog blijft.

BOM-Heffing ( belasting op milieu)
Deze heffing is bedoelt om het afval scheiden (aan de bron) te stimuleren. Doel is om in 2030 50% van ons afval her te gebruiken. Vorig jaar kwam de overheid in november definitief met een forse heffing. Dit jaar hebben wij nog geen signalen ontvangen dat dit wederom gebeurt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u en uw naasten fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2020.

Hoogachtend,

Gijs Hartog